CloseGadgetList() bug ???

Linux specific forum
Joris
Addict
Addict
Posts: 857
Joined: Fri Oct 16, 2009 10:12 am
Location: BE

CloseGadgetList() bug ???

Post by Joris »

Hi,

(Problem exist on Ubuntu, not under windows.)
I think I have isolated the problem, in the code below, of not being able to draw the gadgets.
OpenGadgetList(hnd) and CloseGadgetList() combined with the flag #PB_Canvas_Container.
Yet why is still not clear to me.

If the #PB_Canvas_Container is not set only CloseGadgetList() gives problems, OpenGadgetList(hnd) doesn't.
If the #PB_Canvas_Container is set OpenGadgetList(hnd) and CloseGadgetList() gives problems. No gadgets are drawn.
So the sollution looks more like, add gadgets at runtime : change the flag #PB_Canvas_Container.
What else if adding gadgets at runtime to more then one canvas ?

To me there is something wrong in the order of using these three, (or else just in CloseGadgetList().
Can anyone clarify this

Thanks

Code: Select all

;******************************************************** 
;{******************************************************** 
Structure Gadget_Set
 x.w                                               
 y.w                                               
 w.w                                               
 h.w  
 fcolor.a  ;kleur nr fill dot-kader
 bcolor.a  ;kleur nr achtergrond 
 mark.a   ;runtime markering voor delete oid.
 prnt.u   ;list index van het parent Gadget gebruik nog verder invoeren (zie ook uitleg bovenaan)
 type.u   ;Gadget type constante
 atrb.l   ;Gadget flag specifikaties binair ingevoegd MAAR op volgorde van de tekst-lijst met Flags
 flag.i   ;som van alle Flag-specifikaties decimale vorm   INTEGERS ACHTERAAN PLAATSEN
 idx.i
EndStructure
Structure Save_Ob
 name.i   ;som van alle specifikaties decimale vorm   INTEGERS ACHTERAAN PLAATSEN
 spec.i
 typ.u
EndStructure
Structure wXYWH ;OPGELET NIEUW FORMAAT ALLES ALS WORD I.P.V. LONG
 x.w      ;door 2-bytes Word ipv Unicode gebruik kunnen ook negatieve waarde gebruikt worden
 y.w      ;nuttig bij rubberdrawbox met "negatieve muisbewegingen" !
 w.w
 h.w
EndStructure
;******************************************************* 
Global NewList Ob.Gadget_Set() 
Global NewList xy.wXYWH() 
Global result.s, text.s, pad.s, userpad.s, S_flag.s, Ob_Edit.Gadget_Set, SOb.Save_Ob, btn_info 
Global.i Window_0,Canvas_0, btn1, a, b,x,y,w,h,btn1, btn2
;}********************************************************
;********************************************************
Procedure AddGadgetSample(spec.i)
   
   If spec  
       Debug "tweede"
     AddElement(Ob()) : Ob()\x= 95 : Ob()\y= 80 : Ob()\w=90 : Ob()\h=40 : Ob()\type = #PB_GadgetType_Button        
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=207 : Ob()\y= 80 : Ob()\w=90 : Ob()\h=40 : Ob()\type = #PB_GadgetType_Button        
     AddElement(Ob()) : Ob()\x= 95 : Ob()\y=132 : Ob()\w=90 : Ob()\h=40 : Ob()\type = #PB_GadgetType_Button         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=207 : Ob()\y=132 : Ob()\w=90 : Ob()\h=40 : Ob()\type = #PB_GadgetType_Button         
     
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=335 : Ob()\y=210 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_CheckBox         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=397 : Ob()\y=210 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_CheckBox         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=335 : Ob()\y=245 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_CheckBox         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=397 : Ob()\y=245 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_CheckBox      
     
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=335 : Ob()\y=280 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_Option         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=397 : Ob()\y=280 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_Option         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=335 : Ob()\y=315 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_Option         
     AddElement(Ob()) : Ob()\x=397 : Ob()\y=315 : Ob()\w=55 : Ob()\h=30 : Ob()\type =#PB_GadgetType_Option         
   Else
     Debug "eerste"
     AddElement(xy()) : xy()\x= 95+200 : xy()\y= 80 : xy()\w=90 : xy()\h=40 
     AddElement(xy()) : xy()\x=207+200 : xy()\y= 80 : xy()\w=90 : xy()\h=40 
     AddElement(xy()) : xy()\x= 95+200 : xy()\y=132 : xy()\w=90 : xy()\h=40 
     AddElement(xy()) : xy()\x=207+200 : xy()\y=132 : xy()\w=90 : xy()\h=40 
     
     AddElement(xy()) : xy()\x=535 : xy()\y=210 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     AddElement(xy()) : xy()\x=597 : xy()\y=210 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     AddElement(xy()) : xy()\x=535 : xy()\y=245 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     AddElement(xy()) : xy()\x=597 : xy()\y=245 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     
     AddElement(xy()) : xy()\x=535 : xy()\y=280 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     AddElement(xy()) : xy()\x=597 : xy()\y=280 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     AddElement(xy()) : xy()\x=535 : xy()\y=315 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
     AddElement(xy()) : xy()\x=597 : xy()\y=315 : xy()\w=55 : xy()\h=30 
   EndIf
   
EndProcedure  
;********************************************************
Procedure Drop_Gadget_Selected(*ob.Gadget_Set, idx.i)
 Protected.i a, val1, val2, val3, last_idx, txt.s 
 
 With *ob 
 
   txt="gdt" 
  Debug Str(\type)+ " drop "+ RSet(Str(\x),3," ") + ","+ RSet(Str(\y),3," ") + ","+ RSet(Str(\w),3," ") + ","+ RSet(Str(\h),3," ") + " "+ txt + " flg= " +Str(\flag)
   
  Select \type
   Case #PB_GadgetType_Button    : \idx = ButtonGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, txt, \flag)	   ;1 
   Case #PB_GadgetType_ButtonImage  : \idx = ButtonImageGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, val1, \flag) ;19
   Case #PB_GadgetType_Calendar   : \idx = CalendarGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, val1, \flag)  ;20
   Case #PB_GadgetType_Canvas    :; \idx = CanvasGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, \flag)      ;33
   Case #PB_GadgetType_CheckBox   : \idx = CheckBoxGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, txt, \flag)   ;4 
   Case #PB_GadgetType_ComboBox   : \idx = ComboBoxGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, \flag)     ;8 
   ;OPGELET CONTANER GADGETS WORDEN MET HANDLE OPGEZOCHT EN DUS INVOER MET GADGETID => SetGadgetData(\idx, GadgetID(\idx))
   Case #PB_GadgetType_Container   : \idx =ContainerGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, \flag)
   Case #PB_GadgetType_Frame     : \idx = FrameGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, txt, \flag)    ;7 
   Case #PB_GadgetType_Option    : \idx = OptionGadget(#PB_Any, \x,\y,\w,\h, txt)       ;5 
   EndSelect 
  last_idx=\idx
 EndWith
 
EndProcedure
Procedure Add_Element(type.u, flag.i, atrb.l, prnt.u)
 
 AddElement(Ob())
 Ob()\type =#PB_GadgetType_Button ; type
 Ob()\flag = flag   
 Ob()\atrb = atrb   
 Ob()\prnt = prnt
  
EndProcedure
Procedure Position_Added_Gadgets(hnd.i)      ;PLAATSEN VAN AT RUNTIME GETEKENDE GADGETS 
 Protected grid.i 
 Static parent_id.u
 
 OpenGadgetList(hnd)          ;***************problem*****************
 
 With Ob_Edit
  
  ForEach xy()
   Add_Element(\type, \flag, \atrb, parent_id) 
   CopyMemory(@xy(), @Ob(), SizeOf(wXYWH))
   Drop_Gadget_Selected(Ob(), ListIndex(Ob())) 
  Next
  
 EndWith 
 
 CloseGadgetList()             ;***************problem*****************
 
EndProcedure
Procedure Remove_All_Gadgets()
  ClearList(xy())
  ClearList(Ob())
 
EndProcedure
Procedure Window_0_Events(event)  ; GADGET PLAATSING WINDOW
 Protected.i x,y,tekst.s 
 
 Select event
   ;******************************************************** 
  Case #PB_Event_CloseWindow :  End
  Case #PB_Event_SizeWindow :   ResizeGadget(Canvas_0,#PB_Ignore, #PB_Ignore, WindowWidth(Window_0), WindowHeight(Window_0)) 
  Case #PB_Event_Gadget
   ;******************************************************** 
   Select EventGadget()
    Case btn1 : 
     Remove_All_Gadgets()
     AddGadgetSample(0)
     Position_Added_Gadgets(Canvas_0)
     
    Case btn2 : 
     ;deze worden wel geplaatst 
     Remove_All_Gadgets()
     AddGadgetSample(1)
     ForEach Ob()
      Drop_Gadget_Selected(Ob(), ListIndex(Ob())) 
     Next
     
     Case Canvas_0 : 
     Select EventType()
      Case #PB_EventType_KeyDown 
      Case #PB_EventType_LeftButtonDown 
      Case #PB_EventType_MouseMove :
      Case #PB_EventType_RightButtonDown 
           
     EndSelect
     ;******************************************************** 
   EndSelect 
   
 EndSelect  
  
EndProcedure
;********************************************************
Procedure OpenWindow_0(x = 0, y = 0, width = 800, height = 700)
 Window_0 = OpenWindow(#PB_Any, #PB_Ignore, #PB_Ignore, width, height, "Testing", #PB_Window_SystemMenu |#PB_Window_ScreenCentered |#PB_Window_MinimizeGadget | #PB_Window_MaximizeGadget | #PB_Window_SizeGadget)
 Canvas_0 = CanvasGadget(#PB_Any,0, 0, width, height, #PB_Canvas_Keyboard) ;| #PB_Canvas_Container) ; | #PB_Canvas_ClipMouse)
 btn1 = ButtonGadget(#PB_Any, 700,20,50,20, "Set 1")	   
 btn2 = ButtonGadget(#PB_Any, 700,60,50,20, "Set 2")	   
EndProcedure
Procedure Eventloop()
   
   Repeat 
    EventID = WaitWindowEvent() 
    If EventID 
      Select EventWindow() 
       Case Window_0
        Window_0_Events(EventID) 
      EndSelect 
    EndIf 
   ForEver 
 
EndProcedure
OpenWindow_0()
Eventloop()
;errors bij reuniform outpu aanmaak van nieuwe gadgets :
; [10:17:02] [WARNING] GLib-GIO (Debug): _g_io_module_get_default: Found Default implementation gvfs (GDaemonVfs) For ‘gio-vfs’
; [10:17:26] [WARNING] Gtk (CRITICAL): gtk_layout_put: assertion 'GTK_IS_LAYOUT (layout)' failed
; [10:17:26] [WARNING] Gtk (CRITICAL): gtk_widget_realize: assertion 'widget->priv->anchored || GTK_IS_INVISIBLE (widget)' failed
Yeah I know, but keep in mind ... Leonardo da Vinci was also an autodidact.
mestnyi
Addict
Addict
Posts: 900
Joined: Mon Nov 25, 2013 6:41 am

Re: CloseGadgetList() bug ???

Post by mestnyi »

look what happens without the flag.

Code: Select all

If OpenWindow(0, 0, 0, 220, 220, "CanvasGadget", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_ScreenCentered)
 CanvasGadget(10, 10, 10, 200, 200);, #PB_Canvas_Container)
 
 OpenGadgetList(10)
 CloseGadgetList( )
 
 Repeat
  Event = WaitWindowEvent()
 Until Event = #PB_Event_CloseWindow
EndIf
Joris
Addict
Addict
Posts: 857
Joined: Fri Oct 16, 2009 10:12 am
Location: BE

Re: CloseGadgetList() bug ???

Post by Joris »

Please read clearly what I wrote.

And, did you test it under ubuntu (linux) ?
Yeah I know, but keep in mind ... Leonardo da Vinci was also an autodidact.
User avatar
mk-soft
Addict
Addict
Posts: 3792
Joined: Fri May 12, 2006 6:51 pm
Location: Germany

Re: CloseGadgetList() bug ???

Post by mk-soft »

Its a bug, make a linux bug-report ...

Code: Select all


Procedure Main()
 Protected dx, dy
 
 If OpenWindow(0, 0, 0, 220, 220, "CanvasGadget", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_ScreenCentered)
  dx = WindowWidth(0)
  dy = WindowHeight(0)
  
  CanvasGadget(10, 10, 10, dx - 20, dy - 50, #PB_Canvas_Container)
  CloseGadgetList()
  
  ButtonGadget(0, 10, dy - 35, 100, 30, "Add")
  
  Repeat
   Select WaitWindowEvent()
    Case #PB_Event_CloseWindow
     Break
     
    Case #PB_Event_Gadget
     Select EventGadget()
      Case 0
       OpenGadgetList(10)
       ButtonGadget(1, 20, 20, 100, 30, "Remove")
       CloseGadgetList()
      Case 1
       FreeGadget(1)
       
     EndSelect
   EndSelect
  ForEver
  
 EndIf
EndProcedure : Main()
My Projects ThreadToGUI / OOP-BaseClass / EventDesigner V3
PB v3.30 / v5.75 - OS Mac Mini OSX 10.xx - VM Window Pro / Linux Ubuntu
Downloads on my Webspace / OneDrive
Joris
Addict
Addict
Posts: 857
Joined: Fri Oct 16, 2009 10:12 am
Location: BE

Re: CloseGadgetList() bug ???

Post by Joris »

Isn't this good enough ? I thought it is...
https://www.purebasic.fr/english/viewto ... 05#p582405
Yeah I know, but keep in mind ... Leonardo da Vinci was also an autodidact.
User avatar
mk-soft
Addict
Addict
Posts: 3792
Joined: Fri May 12, 2006 6:51 pm
Location: Germany

Re: CloseGadgetList() bug ???

Post by mk-soft »

Please always but reports with running code !

And

Change Titel:
CanvasGadget OpenGadgetList

That is the problem ...
My Projects ThreadToGUI / OOP-BaseClass / EventDesigner V3
PB v3.30 / v5.75 - OS Mac Mini OSX 10.xx - VM Window Pro / Linux Ubuntu
Downloads on my Webspace / OneDrive
Post Reply